Keress rá!

Oldalak

2018. február 25., vasárnap

......

Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!
II.János Pál pápa imája

2018. február 24., szombat

..

Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. 

2018. február 23., péntek

.....

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is.

2018. február 22., csütörtök

....

Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.


2018. február 21., szerda

...

Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. 
Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemért.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. 

Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. 

2018. február 20., kedd

köszönet

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket.
Köszönöm az életem min
den eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél.
Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

2018. február 19., hétfő

Soha

Felszólítalak benneteket, hogy soha, de soha ne adjátok fel reményt, soha ne kételkedjenek, soha ne fáradjatok el, és soha ne legyenek bátortalanodjatok el. Ne féljetek.

2018. február 18., vasárnap

Uram, Te adod nekünk a napsütést, és a felhős és esős napokat is. Minden nap meglepsz minket a napok különbözőségével, hogy így közelebb kerüljünk remélt eljöveteledhez. Uram, szereteted mindent megmagyaráz és irányít; segíts, hogy a mai napon jobban szeresselek!

2018. február 17., szombat

Nyisd meg szíved ajtaját, tudatosan akarj hinni; lehet, hogy az Isten nem mint nagy folyók áradata tör be az életedbe, de biztos, hogy szelíden felfakad, s életadó kis forrása vizénél mindaz, mi benned érték, az virágba borul! S ha netalán Istenünk, ki bölcsen osztja ajándékait, téged még nem részesített volna e természetfeletti világra nyíló érzékszervvel, az élő hittel, ne keseredj el, hanem nagy alázattal kérjed e csodaszép ajándékot!

2018. február 16., péntek

Uram segíts, hogy amit megélek, a fájdalmakat, a sérelmeket, és a betegségeimet, lehetőségnek lássam szeretetre, a szeretetben való növekedésre, és arra, hogy szeretetemet Neked felajánlhassam!

2018. február 15., csütörtök

Uram tudod, mekkora szükségem van Rád, és mennyire függök Tőled mindenben. Ismered gyöngeségeimet és hibáimat. Segíts, hogy minden tettemben szereteted és irgalmasságod reménye vezessen. Taníts minden nap, hogy hatalmadban, ígéretedben és kegyelmedben bízhassak. Uram! Add, hogy a böjti időszakot azzal az igaz elhatározással kezdjem, hogy a szeretetben növekedjek és felkészüljek szenvedésed, halálod, és feltámadásod titkának méltó megünneplésére.

2018. február 14., szerda

Őrizd meg Istennel szemben rendezett bizalmadat. Vigyázz magadban és testvéreidben arra, amire Isten a legjobban vigyáz, a lelki javakra.

2018. február 13., kedd

Istenem! Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj esőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra.

2018. február 12., hétfő

Uram Jézus, köszönöm, hogy ennek a hétnek a kezdetén végtelen irgalmadról és irántam való szeretetedről elmélkedhetek.
Szükségem van gyógyító érintésedre, hogy azzá a szentté válhassak, akivé válnom kell, akivé teremtettél.
Tudom, hogy meg akarsz gyógyítani, mert megajándékoztál a hittel:
ismerlek és szeretlek és megtapasztalhatom a szeretet lángolását,
amikor nyomodban járok.

2018. február 11., vasárnap

Szeretet útja

Urunk, Jézus Krisztus! A te életutad és főként keresztutad azt tanítja nekünk, hogy nem kitalálnunk kell a szeretetet, hanem rá kell találnunk a szeretetre és rá kell lépnünk a szeretet útjára. Nem kitalálnunk kell azt, hogy miként szeressünk, hanem azt kell tennünk, amit te is cselekedtél: szeretetből odaadtad, felajánlottad magadat Istennek értünk, emberekért. Önként tetted ezt, szeretetből, ahogyan minket sem kényszerít semmilyen külső törvény. Erre egyedül a szeretet szívünkbe írt törvénye indít minket. Segíts minket, hogy ne csak szóval hirdessük a szeretet parancsát, hanem megtegyük mindazt, amit a szeretet törvénye kíván. 

2018. február 10., szombat

Növekedés

Urunk, Jézus Krisztus! Tisztán látjuk, hogy korunkban milyen nagy szükség van evangéliumod jó magjára, amely termést hozhat az emberi szívekben. Támogass és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk tanúságot tenni a te tanításodról és a te személyedről, hiszen benned mindenki felismerheti az Igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen minden növekedés egyedül neked köszönhető! 

2018. február 9., péntek

Élet teljessége

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig Őrá, aki botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a számára az élet teljessége. 

2018. február 8., csütörtök

Életünk minden napja

Urunk, Istenünk! Te egyetlen Fiaddal és a Szentlélekkel a béke, az irgalom, a szeretet, a megbocsátás és a jóság Istene vagy. A te békéd, a te nyugalmad, a te szereteted és kegyelmed, istenséged irgalma legyen velünk és közöttünk életünk minden napján! 

2018. február 7., szerda

Dicsőítés

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged. 

2018. február 6., kedd

Kenyér és bor

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak! 

2018. február 5., hétfő

Várakozás

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy várakozásunk ne legyen hiábavaló. 

2018. február 4., vasárnap

Figyeljetek...

Gyermekeim, amikor a templomba léptek, és keresztet akartok vetni a szenteltvízzel, figyeljetek az oltárszekrényre: Krisztus Urunk félig kinyitja, hogy ugyanabban a pillanatban megáldjon titeket... (Vianney Szent János)

2018. február 3., szombat

Kishitűség láncai

Maximilian Kolbe szerint az a szent, aki szentté teszi környezetét.
Mi más lehetne a célom, mint az, hogy akik társaim lettek, azokat felszabadítsam a kishitű félelem láncaiból, és segítsem, hogy testvéreik javára ott, ahol élnek, szentek legyenek, és így világunk kérdéseire ők maguk, szorgalmas munkájuk legyen a megnyugtató, boldogító válasz!
(Böjte Csaba)

2018. február 2., péntek

Meg kell tanulnunk...

Meg kell tanulnunk, hogy minden emberi eseményben fölismerjük és csodáljuk Isten akaratát.
(Pio atya)

2018. február 1., csütörtök

Az imádság, amely megtisztít, megerősít és megvilágítja az utat, olyan, mint az üzemanyag a keresztények teljes egysége felé vezető utazásunkhoz.

(Ferenc pápa)