Keress rá!

Oldalak

2018. április 21., szombat

Róluk - rólunk

Azok a kifejezések, amelyekkel másokat jellemzünk, keveset mond el róluk, de nagyon sokat rólunk.

(C. Houghton)

2018. április 20., péntek

Elhalasztani?

A boldogságot nagyon könnyű elhalasztani. Gondolhatod, hogy még ez kell hozzá, meg az kell hozzá. Ha nem kapsz észbe időben, így telik el az élet. A hiány érzékelésében. Vedd észre, hogy mi az, amiért hálás lehetsz már most, és fókuszálj a céljaidra.

(Arató Mónika)

2018. április 19., csütörtök

Univerzum energiája

Annyi kísértés van, hogy lehangolódj. Történik valami, vagy épp nem történik. Bármitől újra el lehet 
kezdeni félni. De nálad van a hatalom, ha másképp döntesz, ott a pillanatban. Kezedbe veszel egy pozitív könyvet, adsz egy ölelést, teszel valamit a félelem ellen, a szeretetért. És újra nálad van az Univerzum leghatalmasabb energiája.

(Arató Mónika)

2018. április 18., szerda

Önmagamra

„Amikor egy másik emberre mutatsz a mutató ujjaddal, mindig nézz le és emlékeztesd magad, hogy ilyenkor 3 ujjaddal önmagadra mutatsz”

(Louis Nizer)

2018. április 17., kedd

Életélvezők

Nincs tökéletes, probléma nélküli élet, a küzdésmentes jólétben elpuhulna a test, és elbutulna az elme. (...) Nem azok az életélvezők, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni abból, amijük van.
(Bagdy Emőke)

2018. április 16., hétfő

Egy dolog

Sokkal könnyebb másokat vádolni, a körülményeket vagy a kondicionálásunkat okolni akkor, ha
úgy érezzük, megrekedtünk. Ha azt állítom, hogy nem tehetek semmiről, erőtlen áldozattá teszem magam. Ha tényleg javítani akarok a helyzeten, akkor azon az egy dolgon kell változtatnom, ami fölött valódi hatalmam van – saját magamon.
(Stephen R. Covey)

2018. április 15., vasárnap

Krisztus közelsége

Próbáljunk meg elfogulatlanul gondolkodni: mehetett volna még tovább Isten a leereszkedésben, az emberhez való közelségben...? Bizonyos értelemben, Isten már túlságosan is sokat tett! Krisztus talán nem lett "a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg balgaság"? (1Kor 1,23)
Az ember már nem volt képes elviselni az ilyen fokú közelséget, s elkezdett tiltakozni.

(Szent II. János Pál pápa)

2018. április 14., szombat

Együtt sírni, nevetni

„Aki ugyanis ért ahhoz, hogy a szeretettől vezérelve együtt sírjon a síróval, ahhoz is ért, hogy az örvendezővel együtt örvendjen.”
(Ford-i Balduin apát)


2018. április 13., péntek

Az evangélium paradoxona

Az evangéliumban van egy alapvető paradoxon: ahhoz, hogy rátaláljunk az életre, el kell veszítenünk az életet; hogy megszülessünk, meg kell halnunk; hogy üdvözüljünk, vállalnunk kell a keresztet. Ez az evangélium lényegi igazsága, amely mindig és mindenütt tiltakozást vált ki az emberből.
(Szt. II. János Pál pápa)

2018. április 12., csütörtök

Szeretet, csend, kedvesség

Jézus úgy kívánja, hogy szeressük egymást, ahogyan az Atya Őt szerette. Jól megértettük ezt?
A szeretet helyett annyi durvaság van a világon, a kedvesség helyett annyi keserűség, a csend helyett annyi viszálykodás.
Elfeledjük, hogy Isten épp a szív csendjében szólal meg, és a mi hangunk is szívünk teljességéből szól.
(Teréz anya)

2018. április 11., szerda

Az ember jó!

Hiszem, hogy az Isten teremtette ember jó, és szeretne mindenki nagyra nőni, virágot hozni, igaz gyümölcsöt teremni - jóságos fényemnél embertársam talán meglát engem is, bennem a testvért. (Böjte Csaba)

2018. április 10., kedd

Ima a családban, közösségben

A családban rendszeresen kell imádkoznunk. Elegendő időt kell biztosítanunk az imádságra. Gyakran sietve, az utolsó pillanatban, minden összeszedettség nélkül Imádkozunk. Remélem, és kérem Isten segítségét, hogy átszellemültebbé, csendesebbé, szeretetteljesebbé váljunk.
(Teréz anya)

2018. április 9., hétfő

A legfontosabbJézus számára a legfontosabb feladat az volt, hogy megmutassa az embereknek az Atyát, az Ő irgalmát és szeretetét.
(Szent II. János Pál pápa)

2018. április 8., vasárnap

Segítséget kapnak az Úrtól

„Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején.”
(Zsoltárok 35,39)

2018. április 7., szombat

Közeledjetek!

„Közeledjetek az Istenhez,
És Ő közeledni fog hozzátok.”
(Jakab 4,8)

2018. április 6., péntek

Múlt, jelen, jövő

"Úgy tartják, öregek nélkül nincs múlt, gyerekek nélkül nincs jövő,
Múlt és jövő nélkül pedig nincs jelen."
(Kepes András)

2018. április 5., csütörtök

Neveld rá szemed

„Minden talajban megterem valamiféle virág.
Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá szemed, hogy meglássa azt.”
(Wass Albert)

2018. április 4., szerda

Hinni a szépet, lehetetlent

"Hinni a szépet, lehetetlent,
hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban.
Ha kell, hát bízni halálig."
(Szabó Lőrinc)

2018. április 3., kedd

Szeretet

"Kiben szeretet vagyon,
abban Isten vagyon,
mert ő a szeretet."
(Lev Tolsztoj)

2018. április 2., hétfő

Húsvéthétfő

A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Jézus Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket.
A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint Krisztus vérét jelképezi.

2018. március 31., szombat

Nagyszombat

Urunk, Jézusunk! Kereszthalálod harmadnapján élőként mutattad meg magadat
az asszonyoknak, az apostoloknak és tanítványoknak. Feltámadásod kezdet,egy új élet, új létmód kezdete számodra. S feltámadásod egy új életkezdete számomra is, aki hittel vallom feltámadásodat. Húsvétimegdicsőülésed, húsvéti győzelmed, húsvéti feltámadásod magában hordozza ami megdicsőülésünket, győzelmünket a rossz felett, s feltámadásunkat azörök életre. Tégy minket feltámadásod tanúivá! Tégy engem feltámadásodhirdetőjévé!

2018. március 30., péntek

Nagypéntek

Uram, csúfoltak,
Kínoztak Téged
Aki szerettél
Minden szenvedőt.
Szegekkel vert a
Világ keresztre,
Aki mindig csak
Vigasztaltad őt.

Mi jót is tettem
Én a világnak,
Sok-sok napomon?
Csúfolnak?
Kínoznak?
Szegeznek engem?
Mért panaszkodom?

Uram, bocsáss meg!
Haragban égni
Nincs okom;
Egyebet kérni
Nincs jogom;
Uram, csak áldlak,
Nem panaszkodom.

/Dsida Jenő/

2018. március 29., csütörtök

Nagycsütörtök

  Jézusom, jöjj, piszkos a lábam. Légy értem szolgává. Önts vizet a tálba; jöjj, mosd meg a lábam. Tudom, félelmetes, amiket neked mondok, de félek szavaid fenyegetésétől: „Ha ne mosom meg lábadat, nem lesz részed bennem”. Mosd meg tehát lábamat, hogy részem legyen veled. De mit is beszélek, hogy mosd meg a lábam? Ezt Péter mondhatta, akinek csak arra volt szüksége, hogy a lábát mosd meg, egyébként egészen tiszta volt. Nekem inkább – mivel egyszer már megmostál - arra a keresztségre van szükségem, amelyről, Uram, te magad mondtad: „nekem egy másik keresztséggel kell megkereszteltetnem”.

2018. március 28., szerda

...és reményt merítetek belőle!

A keresztények Istene a metamorfózis Istene: beledobjátok szívébe a fájdalmat és kiveszitek belőle a békét. Kétségbeesést helyeztek belé és reményt merítetek belőle.
(Pio atya)

2018. március 27., kedd

Nincs értelme elrejtőzni, csalni!

Meg kell értenünk, hogy az engedelmességben Isten van jelen, aki úgy hív minket, mint a Szűzanyát. Isten nem közvetlenül szólt hozzá, hanem egy angyal által, és Mária megcselekedvén azt, amit az angyal mondott, engedelmeskedett Istennek. Hasonlóképp van ez velünk is: Isten nem közvetlenül jön el, hogy szóljon hozzánk: Ő mások által beszél, akik eszközök az Ő kezében. Nincs tehát értelme elrejtőzni, csalni. Nincs értelme a színlelésnek.
(Teréz anya)